iCnHAQF62br424F1oK8RwyEkyucx21kDoKaV2DdH

Ketika Salib Melawan Aib

Makna Salib
terletak pada kesediaan Tuhan
menjadikan dirinya bagian dari realita.

sebab...

Salib itu kenangan
akan penderitaan kristus yang bangkit,
memoria passionis Christus resurrecitati

Salib itu pengesahan teologi kristen,
sebab bersamanya ada kenangan
dan dorongan ada simbol yang mendalam dan keras.

Salib itu dorongan
yang mendorong kita
melakukan perlawanan dan protes
menentang segala sengsara dan derita.

Oleh salib,
seorang pengikut Tuhan harus selalu berada
di mana penderitaan ada di dekat mereka.

Dengan salib,
hidup seorang Pengikut Tuhan
tak boleh berjalan lancar
mengikuti arus hingga hatinya tergerus.

Sebaliknya,
dengan salib,
ia harus berani hidup diluar haknya,
termasuk ketika hak itu
berlawanan dengan kebiasaan,
pendapat atau penilaian massa.


Posting Komentar

Saat menuliskan komentar, tetaplah menggunakan bahasa yang baik, sopan dan sebisa mungkin sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik. Please jangan mencantumkan link / tautan ya. Terimakasih.